دوره‌های آموزشی

آموزش مانور اتش نشانی : مرداد ۹۴

آموزش امداد و نجات:ابان۹۴


بانک کارافرین:مهر ۹۴


جلسات آموزش بانک سامان:خرداد ۹۲


بانک رفاه:آذر ۹۲


جلسات آموزش بانک انصار :سال ۹۰

   


KU,J