۶

اسف, ۱۳۹۶

۷ اسفند ۱۳۹۶

By: | Tags: | Comments: 0

۷ اسفند ۱۳۹۶

بازدید کلیه مدیران ستاد بحران کشور از کانتینر دیتا سنتر نارین تک فرتاک در نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران.