۱۲

بهم, ۱۳۹۵

آموزش امداد و نجات

By: | Tags: | Comments: 0

اولین جلسه آموزش امداد و نجات برای تعدادی از پرسنل توسط مدرس رسمی هلال احمر در محل کارخانه شرکت نارین تک فرتاک برگزار گردید .

photo_2017-01-31_07-59-24

یکی از مهمترین نکات آموزشی مدرس هلال احمر نحوه انتقال عضو قطع شده به بیمارستان است که اشتباه بیشتر افراد این است که عضو را مستقیم در یخ قرار می دهند که باعث عدم پیوند عضو میگردد.
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید