۲۰

دی, ۱۳۹۵

اعتبار گواهینامه دریافت شده توسط شرکت نارین تک

By: | Tags: | Comments: 0

اعتبار گواهینامه دریافت شده توسط شرکت نارین تک فرتاک از زبان نماینده  TNV در ایران ‌.

نکاتی که ممیز جز نقاط قوت سازمان دیدند نحوه مدیریت و استراتژی های مدیریت و اجرا و پیگیری بهبود مستمر سازمان و همچنین کیفیت و نحوه تولید محصولات شرکت و ….دیدند .
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید