۲۲

مهر, ۱۳۹۴

بانک کشاورزی حامی همایش هنر و ادب

By: | Tags: | Comments: 0

247581136079113

نخستین همایش هنر و ادب سیستان با حمایت بانک کشاورزی و مدیریت موسسه فرهنگی هنری دارالفنون، در محل خانه هنرمندان تهران واقع در خیابان ایرانشهر برگزار شد.

به گزارش اخبار بانک،با توجه به ارتباط موضوعی بخشی از این همایش با رسالت و خدمات بانک کشاورزی در قبال کشاورزان و روستائیان منطقه سیستان، این بانک ضمن حمایت از برگزاری همایش با برپایی غرفه در نمایشگاه جانبی نسبت به معرفی خدمات نوین و طرح های بانک کشاورزی و ارائه مشاوره کارشناسی به بازدید کنندگان اقدام کرد.

شایان ذکر است مدیریت شعب بانک کشاورزی در تهران بزرگ به نمایندگی از بانک کشاورزی ، در این همایش و نمایشکاه جانبی آن که از هجدهم مهرماه به مدت چهار روز در حال برگزاری بود شرکت کرد.

منبع : اخبار بانک
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید