۲۴

خرد, ۱۳۹۶

برنامه همایش مرکز داده‌ها

By: | Tags: | Comments: 0

 برنامه روز اول همایش مرکز داده ها

photo_2017-06-14_14-04-49

 


 

برنامه روز دوم همایش مرکز داده ها

 

photo_2017-06-14_14-04-55


 

برنامه روز سوم همایش مرکز داده ها

 

photo_2017-06-14_14-04-59


بعد از انتخاب عنوان درخواستی خود و تماس با مسئول همایش خانم محمد جواد از تخفیف معرف از طرف شرکت نارین تک فرتاک بهره مند شوید . در ضمن وسیله ایاب و ذهاب از طرف مجری همایش مهیا است .

photo_2017-06-14_14-21-45

در ضمن به علت محدودیت ثبت نام حتما سریعتر اقدام نمایید.
با توجه به لیست شرکت کننده ها که به دست ما رسید و مشاهده شد که تعدادی از گروه های IT بانکی هنوز ثبت نام نکردند و به علت مفید بودن مباحث آموزشی این همایش تخصصی وظیفه دانستیم که به همراهان همیشگی و دوستان خود اطلاع رسانی کنیم ‌ و شما هم می توانید اطلاع رسانی فرمایید.
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید