۲۴

خرد, ۱۳۹۶

ثبت نام در همایش

By: | Tags: | Comments: 0

توجه توجه توجه☝️☝️☝️☝️☝️
برای ثبت نام می توانید با تماس با مرکز همایش خانم محمد جواد مسئول ثبت نام و عنوان معرف از شرکت نارین تک فرتاک از ۶۰ درصد تخفیف بهره مند گردید.
تلفن : ۵۶۲۷۶۰۳۱

 

photo_2017-06-14_13-57-21
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید