۲۹

آبا, ۱۳۹۵

حرکت به سمت دیتاسنترهای سیار ماژولار

By: | Tags: | Comments: 0

photo_2016-11-19_08-01-36

 دیتاسنتر یا مرکز داده نامی است که با شنیدن آن در نگاه اول، ساختمان های بزرگ، ژنراتورهای پر سر و صدا برای ما تداعی می شود، اما دیتاسنتر چیست، شامل چه بخش هایی است و چه انواعی دارد؟ آیا همه دیتاسنترها همان مراکزی هستند که به صورت سنتی با آن مواجه شدیم و یا در عصر توسعه ارتباطات، مراکز داده نیز تغییر کرده اند؟
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید