۱۰

بهم, ۱۳۹۵

خلاقیت

By: | Tags: | Comments: 0

تا سال ۲۰۲۰ خلاقیت به عنوان یکی از ۳ مهارت اصلی و مورد نیاز کارکنان خواهد بود.

مجمع جهانی اقتصاد

photo_2017-01-29_09-51-55
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید