۷

فرو, ۱۳۹۶

خودپرداز سیار منقش به نام شرکت محترم نارین تک فرتاک

By: | Tags: | Comments: 0

“عکس زیر را که مربوط به خودپرداز سیار منقش به نام شرکت محترم نارین تک فرتاک است به شخصه در یکی از خیابان های اصلی خرم آباد گرفتم، تقدیم میکنم”
ارسالی از طرف یکی از دوستان عزیز از بانک پارسیان 

photo_2017-03-27_08-44-05
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید