۲۱

مهر, ۱۳۹۴

خودپرداز ویژه نابینایان

By: | Tags: | Comments: 0

156001_163

با اتصال نمایشگرهای بریل به سامانه ویژه پست بانک، از این پس نابینایان می توانند با حضور در شعب این بانک عملیات بانکی شامل پرداخت، دریافت و انتقال وجوه نقدی و غیرنقدی را با این سامانه انجام دهند.

مدیرعامل پست بانک در هنگام افتتاح این سامانه گفت: با عملیاتی شدن آزمایشی سامانه ویژه نابینایان در شعبه میرزای شیرازی تهران، عملیات اجرایی آن در آینده نزدیک در ۱۴ شعبه اجرایی می شود و در ماه های آینده نیز این سامانه در ۴۰۴ شعبه پست بانک نصب خواهد شد.

فرحی افزود: این نخستین بار است چنین خدمتی برای نابینایان کشور در عرصه بانکی ارائه می شود.

سامانه ویژه نابینایان با همکاری بخش خصوصی، با ارزبری کمتر و ارزان تر از انواع مشابه های خارجی و با اتکا به زبان فارسی اجرایی شده است.

منبع : میزان
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید