۱۶

آذر, ۱۳۹۵

دانشجویان نخبه رشته معماری دانشگاه هنر و معماری در کارخانه شرکت نارین تک فرتاک

By: | Tags: | Comments: 0

photo_2016-12

تجربه یک روز کار کارگاهی دانشجویان نخبه رشته معماری دانشگاه هنر و معماری در کارخانه شرکت نارین تک فرتاک .
امیدوارم بتوانیم با حمایت خود ذره ای کمک به این اساتید آینده کشور بکنیم .
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید