دوره‌های آموزشی

آموزش کارشناسان اداره امور شعب بانک ملی ایلام


  دوره آموزشی بانک توسعه تعاون


آموزش مانور آتش نشانی آذر ۹۶


آموزش مانور اتش نشانی : مهر ۹۶


آموزش کامل نحوه استفاده از خودپرداز سیار بانک ملی ایران در مهر ۹۶


دور آموزشی امداد و نجات و کمکهای اولیه توسط مدرس حلال احمر در ابان ۹۵


اولین جلسه آموزش امداد و نجات برای تعدادی از پرسنل توسط مدرس رسمی هلال احمر در مهر سال ۹۵


دوره ایمنی در محیط کار و وسایل حفاظت فردی (PPE) در مهر سال ۹۵


آموزش مانور اتش نشانی : مرداد ۹۴


آموزش امداد و نجات:ابان۹۴


بانک کارافرین:مهر ۹۴


جلسات آموزش بانک سامان:خرداد ۹۲


بانک رفاه:آذر ۹۲


جلسات آموزش بانک انصار :سال ۹۰

   


KU,J