۱۹

آذر, ۱۳۹۳

راه اندازی سيستم ارسال پیامک سررسید وام

By: | Tags: | Comments: 0

اخبار بانك: بانک آینده به مشتریان و تسهیلات گیرندگان خود پیامک سررسید اقساط ارسال می کند.
هادی نادرزاده استاد- به گزارش «اخبار بانک»، بانک آینده به منظور افزایش رفاه حال مشتریان و توسعه اطلاع رسانی فعالیت های بانکی مشتریان علاوه بر آنکه با ارسال پیامک آنی برای هرگونه تراکنش به مشتریان اطلاع رسانی سیستمی می کند قابلیت جدیدی را نیز اضافه کرده است.بر اساس این گزارش بانک آینده که چند سالی است در بین بانک ها کشور حضور پیدا کرده است در راستای ارائه خدمات الکترونیک از بسیاری دیگر از بانک ها پیشی گرفته است.

در یکی از جدیدترین خدمات ارائه شده توسط این بانک سامانه ساپتا در بانک آینده راه اندازی شده است و به مشتریان پیامک سررسید اقساط تسهیلات ارسال می کند.

در پیامک ارسالی از سوی بانک آینده به تسهیلات گیرندگان، مبلغ اقساط، شماره تسهیلات، تاریخ سررسید، مبلغ و تعداد اقساط پرداخت نشده به مشتری اطلاع رسانی می شود.

از جمله ویژگی های سامانه سرویس ساپتا دقت و اطمینان بالا، دسترسی آسان و سریع به اطلاعات مورد نیاز برای پرداخت اقساط، فرصت کافی برای تامین وجه مورد نیاز برای پرداخت بدهی اقساط می باشد.

خدمت پیامک ارسالی بابت سررسید تسهیلات در حالی از سوی بانک آینده ارائه می شود که هنوز برخی از بانک ها در ارسال پیامک اطلاع رسانی برای واریز و برداشت از حساب که جزو الزامات بانک مرکزی است کوتاهی می کنند.
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید