۱۱

ارد, ۱۳۹۷

روز جهانی کارگر مبارک

By: | Tags: | Comments: 0

من دست کارگران را می بوسم وبه این بوسه افتخار می کنم . روز جهانی کارگر برکارگران مجموعه بزرگ نارین تک فرتاک و سرکار خانم رحیمی مدیر محترم روابط عمومی ونیز آقای مهندس رحیمی مدیر عامل محترم شرکت گرامی و فرخنده باد .

دست هایت که آیینه تلاش روزگارند پر برکت باد!

توانِ دست هایت را می ستایم

ای سازنده ترین نقش هستی در قاموس آفرینش

روز جهانی کار و کارگر مبارک

با ارادت واحترام ؛ پیلتن , گوینده ارشد صدا وسیما

 
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید