۵

اسف, ۱۳۹۵

روز مهندس

By: | Tags: | Comments: 0

« برای مهندسین بن بستی وجود ندارد. آنان یا راهی خواهند یافت٬ یا راهی خواهند ساخت…»
۵ اسفندماه٬ « روز مهندس» برتمام مهندسین عزیز مبارک باد

photo_2017-02-23_10-36-10
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید