۲۷

دی, ۱۳۹۶

شرکت نارین تک فرتاک برنده مناقصه

By: | Tags: | Comments: 0

شرکت نارین تک فرتاک برنده مناقصه ساخت بدنه یک صد دستگاه ITM شرکت توسعه و نوآوری شهر شد .
پس از سیر مراحل قانونی و بررسی های به عمل آمده و بازدید مدیران آن شرکت محترم , سعادت ساخت بدنه دستگاههای ITM شرکت توسعه نوآوری شهر که چندی پیش رونمایی گردید به ما سپرده شد. و خوشحالیم که به جمع مشتریان ما پیوستند .
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید