۳

بهم, ۱۳۹۴

شرکت نارین تک فرتاک دارنده گواهینامه بین المللی IMS

By: | Tags: | Comments: 0

شرکت نارین تک فرتاک موفق به اخذ گواهینامه استاندارد بین المللی سیستم مدیریت یکپارچه IMS که شامل سه استاندارد بین المللی ISO90001 مدیریت کنترل کیفیت وISO14001 مدیریت مخیط زیست وOHSAS18001 مدیریت حرفه ای و ایمنی شغلی می باشد و همچنین اخذ ISO10004 مدیریت و برنامه ریزی رضایت مشتری گردیده است.
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید