۲۸

آذر, ۱۳۹۵

شور و نشاط در ساعت استراحت پرسنل شرکت نارین تک فرتاک

By: | Tags: | Comments: 0

پرسنل شرکت نارین تک فرتاک با بهره‌گیری درست از زمان استراحتشان، ساعت خوشی را برای خود و همکاران فراهم میسازند. این شور نشاط در هنگام استراحت به داشتن انرژی و روحیه در هنگام کار نیز منجر میشود.
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید