۲۶

مهر, ۱۳۹۴

عملکرد مطلوب خودپردازهای بانک سينا

By: | Tags: | Comments: 0

20151018114917591

به نقل از روابط عمومي بانک سينا، بررسي عملکرد دستگاه های خودپرداز خارج شعب اين بانک در سه ماهه دوم سال جاری نشان مي دهد اين دستگاه خودپرداز بانک سينا در ساعت اداری و غير اداری و روزهای تعطيل دارای عملکرد بسيار مطلوب بوده اند.

اين در حالي است که دستگاه هاي خودپرداز داخل شعبه نيز دارای شرايط مشابه بوده اند.

بانک سينا در سال های اخير، سرمايه گذاری های گسترده ای را در زمينه توسعه بسترها و زيرساخت های بانکداری الکترونيک به انجام رسانده و اکنون يکي از ارائه دهندگان متنوع ترين خدمات در اين عرصه است.

با استفاده از دستگاه های خودپرداز بانک سينا عمليات متعدد بانکی نظير انواع انتقال وجه از جمله انتقال وجه سه جانبه شتابی، پرداخت قبض، خريد شارژ، مسدود نمودن کارت های بانکی سينا، دريافت رمز دوم، پرداخت اقساط تسهيلات و مانند آن قابل انجام است.

منبع : آریا بازار
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید