۸

دی, ۱۳۹۵

ماهنامه بانکداری الکترونیک در پله ۷۵

By: | Tags: | Comments: 0

حضور در اولین صفحه از ماهنامه بانکداری الکترونیک ۷۵

در این شماره مطالب تخصصی متعددی در حوزه امنیت،پرداخت،Core ، FATF و… درج شده که همزمان با ششمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت ، ۱۳ و ۱۴ دی در برج میلاد توزیع میشود.

photo_2016-12-28_12-53-36
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید