۱۴

ارد, ۱۳۹۶

مراسم روز ملی خلیج فارس

By: | Tags: | Comments: 0

پخش مراسم روز ملی خلیج فارس و انعکاس آن در رسانه ملی و حضور شرکت نارین تک فرتاک در این جلسه …..
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید