۱۳

آذر, ۱۳۹۵

مزایای مرکز داده سیار نسبت به مرکز داده ثابت

By: | Tags: | Comments: 0

500-500

بخش عمده ای از نگرانی های کارشناسان و مدیران به محدودیت های فضایی موجود در مراکز داده و همچنین میزان سرمایه و هزینه های عملیاتی و نگهداری مربوط به آن برمی گردد که فراهم آوردن مراکز داده سیار می تواند پاسخگوی بخشی وسیع از مشکلات موجود در راه اندازی مراکز داده باشد.

متن کامل مقاله را می توانید در صفحات ۱۸ تا ۲۱ فایل زیر بخوانید

1-522-18

1-522-19

1-522-201-522-21

برای دانلود ماهنامه نسل چهارم کلیک کنید
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید