۲۷

دی, ۱۳۹۵

مصاحبه اختصاصی دکتر خالقی

By: | Tags: | Comments: 0

دکتر خالقی که هم اکنون مدیر عامل شرکت داده ورزی سداد میباشد در مصاحبه اختصاصی خود در نمایشگاه تراکنش دیدگاه خود را نسبت به دیتا سنتر ماژولار نارین تک فرتاک اینچنین بیان کرد. ☝️ ☝️ ☝️

hffh

دکتر عبدالرضا شریفی معاونت بانکداری الکترونیک بانک آینده علاوه بربیان خصوصیات بارز دیتا سنتر ماژولار نارین تک فرتاک آن را با نمونه های خارجی موجود مقایسه و برتر دانست .

12236
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید