۲۷

دی, ۱۳۹۵

مصاحبه دکتر لوریان فر

By: | Tags: | Comments: 0

دکتر لوریان فر در مصاحبه خود پس از بازدید از دیتا سنتر Narin 2020 بیان کرد که با توجه به تجربیات زیادی که دارد به جرات می گوید که چنین تشکیلات قوی را در زمینه دیتا سنتر ندیده است .

teyey
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید