۷

فرو, ۱۳۹۶

معرفی آقای رضا افشار

By: | Tags: | Comments: 0

معرفی آقای رضا افشار به عنوان همکار نمونه سال ۹۵ در بخش تولید شرکت نارین تک فرتاک توسط مدیرعامل .
البته تمام همکاران ما در جایگاه خودشان نمونه هستند

photo_2017-03-27_08-16-36
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید