۱۱

ارد, ۱۳۹۶

گزارش تصویری از جلسه تقدیر و تشکر حضوری دانشجویان برتر دانشگاه هنر

By: | Tags: | Comments: 0

 

گزارش تصویری از جلسه تقدیر و تشکر حضوری دانشجویان برتر دانشگاه هنر از طرف رئیس دانشکده معماری و شهرسازی بابت کمکهای غیر انتفاعی شرکت نارین تک فرتاک از این نخبگان .
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید