۱۹

آبا, ۱۳۹۵

شرکت نارین تک فرتاک موفق به اخذ نشان ملی کیفیت شد

By: | Tags: | Comments: 0

برای بزرگنمایی تصاویر لطفا کلیک کنید

به حول و قوه خداوند شرکت نارین تک فرتاک موفق به اخذ نشان ملی کیفیت از طرف سازمان ملی کیفیت و وزارت صنعت، معدن و تجارت شد

نیره پیروزبخت در مراسم روز ملی کیفیت با بیان اینکه توسعه کیفیت ، وظیفه و رسالت همه سازمان ها و دستگاه هاست ، گفت : قرن بیست و یکم به عنوان قرن کیفیت مطرح شده و از مفهوم بهره وری فراتر رفته است و این سازمان به تنهایی نمی تواند به بحت کیفیت بپردازد.

‎رییس سازمان ملی استاندارد ایران ، گفت : جامعه از سازمان ملی استاندارد ایران نه تنها استاندارد را طلب می کند بلکه انتظار دارد که موضوع کیفیت را هم مدیریت و ارزیابی کنیم بنابراین معاونت ارزیابی کیفیت در سازمان ملی استاندارد ایران ایجاد شده است تا به موضوع کیفیت با اهداف جدید بپردازد.

‎وی از سه مسیر ارزیابی کیفیت خبر داد و اظهار داشت : مسیر اول مبنی بر این است که یک مجموعه اعتقاد و اعتماد به کیفیت داشته باشد و در این مسیر گام برداریم و مسیر دوم نیز مبتنی بر کل و کلان نگری است و باید کل مجموعه ، کیفیت را پیگیری کند اما هنوز در اجزا این اعتقاد ایجاد نشده است.

‎پیروزبخت گفت: در مسیر سوم ؛ جامع نگری داریم و هم اجزا و هم کلان جامعه به موضوع کیفیت توجه کنند و البته هنوز در جامعه این مسیر به صورت تفکیک شده مورد ارزیابی قرار نگرفته است.

‎وی اظهار داشت : در یک سال اخیر مفهوم کیفیت در اجزا و حاکمیت در حال نهادینه شدن است اما برای اهتمام به کیفیت به رویکردهای جدیدی نیاز است و در شرایط فعلی کیفیت از محدوده بنگاه های اقتصادی خارج شده و در همه اجزای جامعه جریان پیدا کرده است.

‎رییس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه توسعه کیفیت ، وظیفه و رسالت همه سازمان ها و دستگاه هاست ، گفت : قرن بیست و یکم به عنوان قرن کیفیت مطرح شده و از مفهوم بهره وری فراتر رفته است و این سازمان به تنهایی نمی تواند به بحت کیفیت بپردازد

photo_2016-11-15_09-54-19


توضیحات بیشتر
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید