۵

مهر, ۱۳۹۶

استقرار خودپرداز بانک ملی ایران

By: | Tags: | Comments: 0

استقرار خودپرداز بانک ملی ایران و راه اندازی آن در جلو حسینیه اعظم زنجان که یکی از معروفترین حسینیه ها در ایام محرم می باشد که روز هشتم محرم مراسم آن به صورت پخش زنده از تلویزیون پخش می شود.

photo_2017-09-27_08-17-55
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید