فرم رضایت مشتریان

کارفرمای گرامي:
شركت نارین تک فرتاکبه منظور بهبود مستمر کیفیت محصولات و افزایش رضایتمندی کارفرمایان محترم از طریق درک نیازمندی‌ها و خواسته‌های ایشان  پرسشنامه ای را تنظیم نموده است.خواهشمند است ضمن پاسخ به رسشنامه  ما را از نظرات خود بهره‌مند سازيد.
 برای دریافت پرسشنامه اینجا کلیک کنید. و پس از تکیل آن را ارسال فرمایید.

  1. الزامی
  2. الزامی
 

cforms contact form by delicious:days