تجهیزات ساخته شده به سفارش بانک صادرات

By: | Tags: | Comments: 0

شرکت نارین تک فرتاک افتخار داشت تا برنده بزرگترین مناقصه ۱۰۰دستگاه پولرسان کشور که متعلق به بانک صادرات بوده گردد و با همکاری آن بانک محترم با مدت زمانی چشم گیر این قرار داد را به پایان برساند .
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید