روند تولید کشوهای رک

 

photo_2017-08-08_14-01-12

شرکت نارین تک فرتاک تنها تولید کننده کشو رک برای ابزار می باشد.