۱۸

فرو, ۱۳۹۸

اعزام خودپرداز سيار بانك ملت به خوزستان

By: | Tags: | Comments: 0

photo_2019-04-07_14-53-43

بانك ملت با هدف تامين بخشى از نيازهاى مردم به پول نقد و خدمات بانكى در مناطق سيل زده، يك دستگاه كاميونت مجهز به دستگاه خودپرداز را به اين استان اعزام كرد.اين پايانه سيار مجهز به دو دستگاه خودپرداز (ATM) بوده و قادر است در صورت لزوم به هريك از مناطق نيازمند خدمات منتقل شود
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید