۹

بهم, ۱۳۹۷

برگزاری جلسه آموزشی و تحویل دستگاه ۷۲۴نوین

By: | Tags: | Comments: 0

photo_2019-01-29_12-29-05

برگزاری جلسه آموزشی و تحویل دستگاه ۷۲۴نوین به دو تن از کارشناسان اداره امور شعب بانک ملی استان ایلام جناب آقای مهندس میثم ناصری و آقای حجت شیرزادی که پس از آموزش و آزمون گواهینامه راهبری و استقرار این دستگاه را از طرف مدیریت شرکت نارین تک فرتاک دریافت کردند.
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید