جلسه افتتاحیه ممیزی مراقبتی

ساعت ۹:۳۰.
۱۵ دی ماه ۹۵.
جلسه افتتاحیه ممیزی مراقبتی سیستم یکپارچه مدیریت کیفیت IMS توسط نمایندگان TNV.
تحت اعتبار Jas-ans استرالیا‌.

گزارش تصویری روند ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت یکپارچه مدیریت کیفیت IMS از کلیه قسمتهای کارخانه شرکت نارین تک فرتاک .