خودرو هایلوکس بانک صادرات استان کرمانشاه

خودرو-هایلوکس

خودرو هایلوکس بانک صادرات استان کرمانشاه با توجه به اینکه در اثر چپ کردن ایربگ های خودرو عمل کرده و سقف و درب‌های خودرو کامل تعویض شد ،کابین تجهیز شده عقب خودرو هیچ صدمه ای ندیده و در مراحل بازسازی مجدد اصلا به شرکت نارین تک فرتاک انتقال پیدا نکرده , همیشه برای تیم فنی شرکت امنیت و کیفیت تجهیز و تغییر کاربری خودرو اهمیت داشته و دارد .
با تشکر از اینکه ما را انتخاب می کنید و امنیت برایتان اهمیت دارد .