۱۴

اسف, ۱۳۹۷

دریافت مجوز تغییر کاربری خودرو آمیکو به پولرسان

By: | Tags: | Comments: 0

دریافت-مجوز-تغییر-کاربری

در تاریخ ۱۲اسفند ۹۷شرکت نارین تک فرتاک برای اولین بار موفق به دریافت مجوز تغییر کاربری خودرو آمیکو به پولرسان شد ،اولین خودرو آمیکو با مجوز پولرسان توسط این شرکت و متعلق به بانک سامان تجهیز گردید‌.
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید