۲۱

آذر, ۱۳۹۶

دریافت نشان عالی مدیر موفق ملی

By: | Tags: | Comments: 0

آقای فرهاد رحیمی کشه مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت نارین تک فرتاک موفق به دریافت نشان عالی مدیر موفق ملی در حوزه مشتری مداری از وزارت صنعت و معدن و مجلس شورای اسلامی گردیدند.
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید