۲۱

آذر, ۱۳۹۶

دومین همایش مدیران عالی

By: | Tags: | Comments: 0

در دومین همایش مدیران عالی از تمبر تجدید میثاق فعالان اقتصادی ،فرهنگی ، .. با زلزله زدگان کرمانشاه رونمایی و مزین به امضا کلیه  بزرگان این حیطه گردید و به نفع زلزله زدگان بفروش رسید.
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید