۶

مرد, ۱۳۹۷

سامانه خدمات سیار بانک ملی ایران رونمایی شد

By: | Tags: | Comments: 0

این سامانه دستگاه های بانکداری غیرحضوری را در خود جا داده و در هر زمان و هر مکان امکان ارائه خدمات به مشتریان را فراهم خواهد کرد و مقرر شده در هر استان، یک سامانه مستقر شود.امکان دریافت و پرداخت وجه، پرداخت مبلغ چک، افتتاح حساب، صدور کارت هدیه، خرید شارژ، پرداخت قبوض و … در این سامانه فراهم است.

سامانه خدمات سیار بانک ملی ایران در مناطقی که خدمت رسانی در آنها به صورت مقطعی مورد نیاز باشد مانند مناطقی حادثه دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه، کاربرد ویژه دارد.این سامانه اغلب خدمات بانکی را به صورت ۲۴ ساعته ارائه می دهد و در حال حاضر امکان برقراری ارتباط صوتی و تصویری با مرکز کنترل در آن از ساعت ۷ تا ۱۹ میسر است.

 ادامه مطلب
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید