۱۱

آذر, ۱۳۹۶

شرکت نارین تک فرتاک به عنوان غرفه برتر

By: | Tags: | Comments: 0

در پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات شرکت نارین تک فرتاک به عنوان غرفه برتر از نظر نوع ایده و طرح پروژه ملی دیتاسنتر لوح تقدیر دریافت کرد.
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید