شرکت نارین تک فرتاک به عنوان غرفه برتر

در پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات شرکت نارین تک فرتاک به عنوان غرفه برتر از نظر نوع ایده و طرح پروژه ملی دیتاسنتر لوح تقدیر دریافت کرد.