۶

اسف, ۱۳۹۶

۷ اسفند ۱۳۹۶

By: | Tags: | Comments: 0

۷ اسفند ۱۳۹۶

بازدید کلیه مدیران ستاد بحران کشور از کانتینر دیتا سنتر نارین تک فرتاک در نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران.
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید