۲۰

مهر, ۱۳۹۶

ITE2017

By: | Tags: | Comments: 0

نام شرکت: نارین تک فرتاک

  • مدیر عامل: فرهاد رحیمی
  • فعالیت: توليد كننده كانتينر ديتا سنتر ماژولار
  • مشارکت: صاحبان غرفه

https://goo.gl/UDHAFU

هر روز یک سخنران یک همراه تا ITE2017
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید