۱۲

آذر, ۱۳۹۷

VTM سیار بانک ملی شعب گیلان

By: | Tags: | Comments: 0

به زودی VTM سیار بانک ملی به سفارش امور شعب گیلان آماده تحویل می باشد و مراحل نهایی تولید را در حال طی کردن میباشد.

 هر جا سخن از اعتماد است نام بانک ملی ایران می درخشد
در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید